:: ทดสอบภูมิปัญญาไทย ::

1. ข้อใดให้ความหมายคำว่า “ภูมิปัญญาไทย” ได้ถูกต้องมากที่สุด

 1.        พื้นความรู้ความสามารถที่สืบทอดอย่างเป็นระบบแบบแผน
  เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
 2.        ประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดไปให้กับคนอีกรุ่นหนึ่ง
 3.        ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถสืบทอดต่อ ๆ กันได้สามารถปฏิบัติได้จริง
 4.        การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับคนอีกรุ่นหนึ่ง

 2. ภูมิปัญญาในข้อใดที่ไม่จัดอยู่ในภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม

 1.         คติความเชื่อ
 2.         การประกอบอาหาร
 3.         ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 4.         โลกทัศน์ด้านจักรวาล

3. ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะพื้นที่ใดที่หนึ่ง โดยยังไม่มีการแพร่หลาย เรียกภูมิปัญญาประเภทนี้ว่าอย่างไร

 1.        ภูมิปัญญาหลวง
 2.        ภูมิปัญญาชาติ
 3.         ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4.         ภูมิปัญญาชุมชน

4. การสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำ เป็นแนวยาวไปตลอดทั้งสองฝั่งของลำน้ำ เป็นลักษณะของกลุ่มบุคคลในภาคใด

 1.         ภาคเหนือ
 2.         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3.        ภาคกลาง
 4.        ภาคใต้

5. ยกพื้นสูง หลังคาจะทรงสูงมีความลาดชันมากเพื่อให้ฝนไหลได้สะดวก และบ้านเรือนจะมีลักษณะหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา เป็นลักษณะของเรือนไทยในภาคใด

 1.        ภาคเหนือ
 2.        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3.        ภาคกลาง
 4.        ภาคใต้

6. พิธีกรรมใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวของเกษตรกรไทย

 1.          ประเพณีบุญบั้งไฟ
 2.          ประเพณีแห่นางแมว
 3.          ประเพณีผีตาโขน
 4.          พิธีแรกนา

7. มีวิธีปรุงสลับซับซ้อน ด้วยการนำมาเสริมแต่งประดิดประดอยให้สวยงาม รสชาติอาหารโดยมากกลมกล่อม มีรสหวานนำเล็กน้อย รับประทานกับข้าวเจ้า เป็นเอกลักษณ์ของอาหารภาคใด

 1.         ภาคเหนือ
 2.         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3.         ภาคกลาง
 4.         ภาคใต้

8. การย้อมสีผ้าตามภูมิปัญญาไทย โดยการใช้วัสดุตามธรรมชาติในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน

 1.        สีแดง : ได้จากครั่ง รากยอ ดอกคำฝอย
 2.         สีเหลือง : ได้จากเปลือกต้นฝาง ก้านดอกกรรณิการ์
 3.         สีดำ : ได้จากผลมะเกลือ เปลือกต้นสมอ
 4.         สีเขียว : ใบหูกวาง รากมะพูด

9. เทคนิคการทอตามแบบภูมิปัญญาไทยในข้อใดที่ผิดหลักวิธี

 1.         มัดหมี่ : การเรียงด้ายผสมลวดลายแล้วทอ
 2.         ขิด : เป็นการสร้างลวดลายขณะทอผ้าบนกี่
 3.         จก : เป็นการทอลวดลายสำหรับเป็นเชิงซิ่น
 4.         ยก : มีเทคนิคการทอคล้ายขิด สอดเส้นด้ายพิเศษ เกิดเป็นผ้ายกทอง เงิน และมุก

10. ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับอิทธิพลจากที่ใด

 1.         คัมภีร์อายุรเวทของอินเดีย
 2.         ตำราโอสถพระนารายณ์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 3.         ตำรับยาผีบอกสมัยสุโขทัย
 4.         ตำรับยาจีนที่มาทำการค้าสมัยอยุธยา
Advertisements

5 Comments

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

5 responses to “:: ทดสอบภูมิปัญญาไทย ::

 1. ขอเฉลยหน่อยค้ะ

 2. Wannika

  ขอเฉลยด้วยค่ะ :)

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s