พิธีกรรมตอนที่ 2

คำชี้แจง อ่านข้อความที่กำหนดให้และเขียนเครื่องหมาย / ในช่องตารางที่มีความสัมพันธ์

  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณกพิธี

ข้อ

ข้อความ

1

2

3

4

1

โรงเรียนจัดให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระทุกเย็นวันศุกร์

 

 

 

 

2

คุณแดงทำบุญอุทิศแก่บรรพชนในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค

 

 

 

 

3

คุณย่าไปถือศีลอุโบสถที่วัดประจำหมู่บ้าน

 

 

 

 

4

คุณตาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับคณะพี่น้องที่เป็นญาติกัน

 

 

 

 

5

ชาวบ้านดอนตูมร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยสร้างกุฏิถวายวัดดอนตูม

 

 

 

 

6

ท่านพระคุณกำลังทำพิธีจับด้ายสายสิญจน์

 

 

 

 

7

ประชาชนเวียนเทียนที่พุทธมณฑลร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

 

 

 

8

คุณยายไปฟังพระธรรมเทศนาที่วัดในวันมาฆบูชา

 

 

 

 

9

นุจีนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญขึ้นบ้านใหม่

 

 

 

 

10

วิชัยกับน้องๆร่วมกันทำบุญอายุครบ
6 รอบให้แก่บิดาที่บ้าน

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s