บุคคลหาได้ยาก ๒

 1. คนดี ท่านว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมาย
  1. ศีล
  2. กตัญญูกตเวที
  3. สมาธิ
  4. บุญกิริยาวัตถุ
 2. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทนเรียกว่าอะไร?
  1. กตัญญู
  2. กตเวที
  3. กตัญญูกตเวที
  4. บุพพการี
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s