Category Archives: :: คลิปติวเข้ามหาวิทยาลัย ::

:: คลิปติว ::

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

สังคมศึกษา ครูป๊อป (แบรนด์ 2012)

Tutor Channel วิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 15 โดย อาจารย์ ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: คลิปติวเข้ามหาวิทยาลัย ::

:: สังคมศึกษา O-NET อ.ชัย ::

Brand’s Summer Camp 2011
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 54

Leave a comment

Filed under :: คลิปติวเข้ามหาวิทยาลัย ::

:: สังคมศึกษา O-NET อ.สุทัศน์ ::

Brand’s Summer Camp 2011 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 54
8.00-10.30 น. สังคมศึกษา O-NET อ สุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์

Leave a comment

Filed under :: คลิปติวเข้ามหาวิทยาลัย ::

:: สรุปเข้มฯ#7 สังคมศึกษา O-NET ::

สังคมศึกษา O-NET ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล & อ.วันทนา ทวีคุรธรรม
เสาร์ที่ 22 มกราคม 2554

Leave a comment

Filed under :: คลิปติวเข้ามหาวิทยาลัย ::

:: สรุปเข้มฯ#8 สังคม O-Net ผศ.นววรรณ&อ.วันทนา ::

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=LfMH2GSxm-U]

Leave a comment

Filed under :: คลิปติวเข้ามหาวิทยาลัย ::

:: มาม่า 14 วิชาสังคมฯ (อ.ชัย) ::

 

Leave a comment

Filed under :: คลิปติวเข้ามหาวิทยาลัย ::