:: ข้อสอบ ::

 1. ประโยคใดต่อไปนี้มีคำมูล คำประสมและคำซ้อนครบทุกคำ
  1. คนที่ไม่เคยทำดี เพราะเขาไม่เคยเห็นผล ก็จะได้เห็น
  2. ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที
  3. ไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือคอยเขาด้วย
  4. การกระทำความดีสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ
 2. ข้อใดไม่มีคำยืมจากต่างประเทศปรากฏอยู่
  1. ในที่สุด ความดีความเจริญที่ปรารถนาก็จะเกิดทวีขึ้น
  2. มุ่งหน้าปฏิบัติดำเนินไปให้เต็มกำลังจนบรรลุผลสำเร็จ
  3. แต่ละคนต้องทำใจให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่
  4. ขอให้ตั้งอกตั้งใจสร้างนิมิตและค่านิยมใหม่ขึ้นสำหรับตัว ตามที่พิจารณาเห็นดี
 3. ข้อใดเป็นคำขวัญที่ถูกต้องตามหลักการเขียนคำขวัญ
  1. เข้าคิว สร้างวินัย สร้างน้ำใจ สร้างไมตรี
  2. ปลาเค็มต้องปลาอินทรี คนดีต้องไม่ติดยา
  3. ทำงานให้เหงื่อออกทางรูขุมขน ดีกว่าขี้เกียจจนจนน้ำล้นออกจากตา
  4. กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
   วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย
 4. ข้อใดไม่ปรากฏสำนวนไทย
  1. ผีเรือนตัวไม่ดี ผีอื่นพลอย
  2. เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด
  3. จะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝัก
  4. ล้องูเห่าเล่นก็ได้ใจกล้ากล้า

Leave a comment

Filed under :: คลังข้อสอบ ม. 3 ::, :: o net ไทย ม.3 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s