:: มงคล 38 เรื่อง ไม่คบคนพาล ::

การไม่คบคนพาล เป็นมงคลที่ 1 ในมงคล 38 ดังนั้นการไม่คบคนพาลถือว่าเป็นมงคลของชีวิต เป็นสิ่งที่ประเสริฐแก่ชีวิต การไม่คบคนพาล หมายถึง การไม่ยอมมีความสัมพันธ์หรือสมาคมกับคนชั่ว

ลักษณะของคนพาล  คนพาลมีลักษณะชั่วร้ายอยู่ 3 ประการคือ

  1. คิดชั่วอยู่เสมอ คือ คิดละโมบอยากได้ของเขา คิดจ้องจะเอาแต่ของของคนอื่น คิดเคียดแค้นชิงชังมุ่งร้ายต่อผู้อื่น และคิดเห็นผิด ๆ คิดผิดจากทำนองคลองธรรม เช่นว่า คิดเห็นว่า ทำดีไม่ได้ดี บาปบุญไม่มี ลูกไม่ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ เป็นต้น
  2. พูดชั่วอยู่เสมอ คือ พูดเท็จ พูดคำหยาบ พูดส่อเสียดยุยง และพูดเพ้อเจ้อ
  3. ทำชั่วอยู่เสมอ คือ การทำร้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด การเบียดเบียนทำร้ายสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ การลักทรัพย์ และการประพฤติผิดในกามหรือการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น

หลักอบายมุข 6 ได้แบ่งคนชั่วออกเป็น 6 ประเภทคือ

  1. นักการพนัน
  2. นักเลงผู้หญิง
  3. นักเลงเหล้า
  4. นักลวงของปลอม
  5. นักหลอก ลวง และ
  6. นักเลงหัวไม้

Leave a comment

Filed under :: หลักธรรม ม.1-6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s