:: ม.1/8 ::

ที่

ชื่อ สกุล

60

 

 

1

กิตติศักดิ์

ธรรมวัตร

35

 

 

2

เกริกฤทธิ์

เรืองฤทธิ์

39

 

 

3

ชนาธิป

พรมดาษ

35

 

 

4

ณัฐกิตต์

เทพญวน

33

 

 

5

เตย์วิชญ์

วิเศษสุวรร

21

 

 

6

ธนวัฒน์

จันทะสี

15

 

 

7

ธีรพัฒน์

ศรีสุวรรณ์

33

 

 

8

ปณิธาน

พรหมโลก

29

 

 

9

พงษกร

รักหมอ

38

 

 

10

พงษ์พิพัฒน์พล

เดชพิน

*

 

 

11

ภูวเดช

หาสิตะพันธ์

*

 

 

12

หัสดินทร์

นวลจำรัส

41

 

 

13

อภิวัฒน์

ทองเผือก

28

 

 

15

กัลยา

แดงสุข

29

 

 

16

กุลธิดา

คงสกุล

34

 

 

17

ชนากานต์

ขุนทิพรักษ์

31

 

 

20

ณหทัยรัตน์

สว่างวัฒนะ

39

 

 

21

ณัฐชยา

แววสุวรรณ

33

 

 

22

นภัสกร

วาจาสุจริต

34

 

 

23

นวรัตน์

สุดสุข

*

 

 

26

พักต์ภิรมณ์

ลิ้มปี่

33

 

 

30

มนชนก

พึงใจ

40

 

 

32

วรรณวิษา

แสงจันทร์

40

 

 

37

พนัสดา

ปลอดภัย

30

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ปีการศึกษา 2561/1 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s