:: ม. 2/9 ::

พุทธประวัติ 60 คะแนน
ภพ ภูมิหลักธรรม 25 คะแนน
หิริ โอตัปปะ 17 คะแนน

ที่

ชื่อ-สกุล

1

2

 3

 

 

 

60

25

 17

 

 

 

1

เพชรรินทร์ สะยุคงทน*

32

19

 6

 

 

 

2

ณัฐพล คงเทพ*

37

22

 10

 

 

 

3

ธนพล ประชานนท์

56

24

 17

 

 

 

5

สรวิชญ์ สว่างจิต

56

25

 15

 

 

 

7

อภิสิทธิ์ โกศลกาญจน์

48

12

 5

 

 

 

10

กัญญารัตน์ จูฑังคะ *

44

23

 8

 

 

 

12

จิดาภา กสิวุฒิ *

36

24

 17

 

 

 

13

จุฑาทิพย์ วงศ์แดง

42

22

 16

 

 

 

17

ธรีรัตน์ แก้วเขียวสนิท

33

22

 11

 

 

 

19

นิรมล จันทร์แก้ว

49

22

 14

 

 

 

24

พิชชาพร สรเกตุ-

33

ขส

 ขส

 

 

 

26

วรกมล สุวรรณรัตน์

39

22

 12

 

 

 

27

วรัญญา หนูชุม-

53

23

 12

 

 

 

29

สุภัควี เกียรตินฤมล

46

14

 7

 

 

 

30

อรอนงค์  ศรีวิลัย

37

ขส

 ขส

 

 

 

31

วัชราวลี หนูเอียด*

40

25

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s