:: ม.2/8 ::

สอบครั้งที่ 1 พุทธประวัติเต็ม 60 สอบผ่าน 40 คะแนน
สอบครั้งที่ 2 มิตตวินทุกะ 20 คะแนน
สอบครั้งที่ 3 ภพ ภูมิ 25 คะแนน
สอบครั้งที่ 4 หิริ โอตตัปปะ บุญกิริยา 17 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

 60

 20

 25

 17

1

กิตติธัช  เส้งสุวรรณ

 41

 19

 19

 12

4

ณัฐวุฒิ  พลแสน

 18

 

 

 12

5

ธนดล พรหมสุข

 39

 19

 21

 13

6

ธนภัทร ทวีทรัพย์

 38

 17

 22

 14

7

ปรเมศวร์ แก้วมณี

 45

 19

 10

 17

8

ปานพิทักษ์ บุญปาน

 29

 18

18-

 14

11

ภีระทัศน์ ศิลปะชีวานนท์

 45

 19

 16

 12

13

ระวิวัฒน์ ศรีเจริญ

 32

 18

 8

 11

14

รัฐสันติ์ แก้วทอง

 38

 18

 19

 14

15

วริทธิ์ธร หมวกนิมิต

 38

 19

 24

 14

16

วาทิน อำมาตย์

 28

 15

 16

 11

18

สมพล พรหมมา

 34

 ขส

 16

 10

19

สหภาพ รัตนนิยม

 25

 20

 18

 13

20

สันติชัย มาเพ็ง

 19

 18

 14

 13

21

อภิชัย สุ้ยเลี่ยน

 35

 20

 14

 15

23

เกษร บุญช่วย

37

20 

 11

 12

24

จุฬาลักษณ์ ป่างปู

 54

 19

 18

 15

26

ธิติมา โลหิตชาติ

 44

 19

 20

 

29

ปฏิภรณ์ อักษรพจน์

52 

 19

 25

 17

30

ปานแก้ว จันทร์นาวี

 33

 20

 17

 13

31

พฤจิกา เบ้งฮ้อ

 50

 19

 23

 15

34

ศศิวิมล นุ่นประดิษฐ์

 55

 20

 20

 15

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s