:: ม.1/6 ::

สอบครั้งที่ 1 พุทธสาวก เต็ม 32 คะแนน
สอบครั้งที่ 2 พุทประวัติ เต็ม 60 ผ่าน 40 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

 32

 60

 25

17 

 

 

3

คมิก   แดงวิไล *22

 23

 25

 23

 9

 

 

4

จิอนัณ แซ่เจีย

29

 34

 24

 13

 

 

6

บรรดิษฐ์ อินทสุข

 31

 43

25 

 17

 

 

7

พงศ์ศิริ  โพนกองเส็ง

 

 

 

 

 

 

8

พลากร ศักวาพันธ์

 

 21

 25

 11

 

 

9

พิสิทธิ์  รัตนพงค์

 28

 36

25 

 

 

 

10

พุฒิสรรค์ บุญสร้าง**35

 29

 41

22 

 

 

 

11

ภูกัณฑ์  จันทรรังศรี

 30

 43

 22

 13

 

 

12

ยศพงศ์  กิจจะเสน

 

 48

25 

 17

 

 

16

วัฒนชัย ศรีสุวรรณ

 31

 46

 24

 

 

 

21

เอกนรินทร์ ชัยเรืองศรี

 

 

 

 

 

 

23

กนกพร ยัฆพันธ์

 30

 51*

 25

 16

 

 

24

กานต์ระพี ศรีอาภรณ์ชนะกุล

 

 

 

 

 

 

25

ขนิษฐา พรหมจันทร์

 27

 44

 25

 16

 

 

26

จณิสตาร์ พวงบุระ

 20

 26

 21

 10

 

 

27

จิราวรรณ มาตแม้นเหมือน

 ออก

 

 

 

 

 

28

จุฑามาศ ปานแก้ว

 31

 31

 23

12 

 

 

30

ฉัตกมล คล้ายดวง

 23

 34

 21

 29

 

 

31

ชนัญชิดา คงเส็น

 

 

 

 

 

 

34

ฐิตารีย์  ลิ้มพรเสมานนท์

 26

 40

25 

 15

 

 

35

ทิฆัมพร รักดี

 30

 24

 22

13 

 

 

36

นฤมล พิมพ์เรือง

 31

 44

 21

 15

 

 

42

ปัญจรัตน์ ศรีสุวรรณ

 

 

 

 

 

 

43

พิชญาภา จันทร์ลาภ

 28

 30

 22

 15

 

 

44

ภัทริกา บุญเรือง

 29

 25

 21

 14

 

 

45

รัญชิดา แก่นอินทร์

 28

 44

 24

 17

 

 

48

สุวรรณา  พรหมมา

 

 41

 23

15 

 

 

49

อภิสรา ขัติยะ

 31

 58

25 

 17

 

 

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

One response to “:: ม.1/6 ::

  1. ทิฆัมพร รักดี

    คุณครูค่ะ ด.ญ.ทิฆัมพร รักดี ลำดับที่ 35 สอบเรื่อง อัมพชาดก-ติตติรชาดก วันนี้ คุณครูยังไม่ใส่คะเเนนค่ะ หนูได้ 30 คะเเนนคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s