:: ม.1/2 ::

ชาดก 32 คะแนน
พุทธประวัติ 60 คะแนน ผ่าน 40 คะแนน
หลักธรรม (ภพ ภูมิ) 25 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

  32

 60

 25

 ,17

 

 

2

คุณานนท์  แสงสุวรรณ์

 29

 45

 20

 11

 

 

3

จิรภัทร  จันทรัตน์

 31

 41

 17

 12

 

 

6

ธนภัทร  มงกุฎทอง

 31

35 

 12

 13

 

 

9

ปองพล  ทองกลิ่น

 31

 42

20

 16

 

 

10

พรหมเดชะ ณ นคร

 32

47 

 

14 

 

 

12

ศุภกร  อินทฤทธิ์

 30

12 

 19

 13

 

 

13

ศุภวิชญ์  ณรงทิพย์

 32

 48

 17

 13

 

 

14

สรรพัชญ์ชัย  อมรรัตน์ 

 ขาด

 42

 20

 14

 

 

15

สุธีกานต์  จันทรเรือง

 32

41 

 15

13 

 

 

18

ชวัลนุช  พิทักษ์แทน

32

 36  17  14

19

ชัญญา  ศรีแสนยงค์

 28

 33

 22

 12

 

 

20

ัตติกานต์  คงทน

 32

 40*

 20

 15

 

 

21

ณิชาพร  เทียมแก้ว

 32

 41

 21

 16

 

 

29

ภานุมาศ  จันทำ

 30

 41

 18

16

 

 

32

วิยะดา มุกดาหาร

 31

 32

 18

16 

 

 

33

วีนัส  ชุมนวล

 32

 38

 21

 17

 

 

34

ศนิชพร  หร่ำเดช

 31

 51

 24

 17

 

 

35

สิริมนต์  เผ่าจินดา

 30

 35

 18

 13

 

 

36

สุจิรา  ทองนวล

 32

 44

 19

17 

 

 

37

สุนิสา  ศรีนาภูธร

 32

 53

 23

 17

 

 

38

อรจิรา ญาณะโรจน์

 29

 36

 19

 9

 

 

 

 

Advertisements

3 Comments

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

3 responses to “:: ม.1/2 ::

  1. ครูคะ ณิชาพร ไม่ได้ขาดสอบคะ

  2. ครูคะ ณิชาพรไม่ได้ขาดสอบนะคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s