:: ม.3/2 ::

สอบครั้งที่ 1 พุทธประวัติเต็ม 60 สอบผ่าน 40 คะแนน

ที่

ชื่อ-สกุล
3/2

1

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

1

เด็กชายกตัณณ์

แสงทอง

49

 

 

 

 

 

 

2

เด็กชายณัฐเมษ

มุณีฉิม

35

 

 

 

 

 

 

3

เด็กชายธนบูรณ์

โปติบุตร

27

 

 

 

 

 

 

7

เด็กชายสาริศ

หนูช่วย

20

 

 

 

 

 

 

9

เด็กชายอภิรักษ์

สงแทน

54

 

 

 

 

 

 

11

เด็กหญิงกชกร

จิตตะเสน

46

 

 

 

 

 

 

13

ญ.กรณ์ภัสสร

รัตนวิโรจน์

54

 

 

 

 

 

 

15

เด็กหญิงชฎาวัลย์

คงเมือง

48

 

 

 

 

 

 

17

เด็กหญิงฑิตยากร

เกียรติศักดิ์โสภณ

43

 

 

 

 

 

 

18

เด็กหญิงณัชชา

อุปมัยรัตน์

53

 

 

 

 

 

 

19

เด็กหญิงณัฏฐณิชา

สุริแสง

39

 

 

 

 

 

 

20

เด็กหญิงทรงอัปสร

กุมภิล

23

 

 

 

 

 

 

21

เด็กหญิงนรีการนต์

พรหมยา

49

 

 

 

 

 

 

26

เด็กหญิงบุษยา

พรหมจันทร์

46

 

 

 

 

 

 

28

เด็กหญิงภัณทิรา

ภิรมย์เลิศ

56

 

 

 

 

 

 

29

เด็กหญิงภาสิกา

ทองขวัญ

50

 

 

 

 

 

 

30

เด็กหญิงภูริชญา

อ่อนโพธิ์เตี้ย

47

 

 

 

 

 

 

31

เด็กหญิงมนัสดา

ขาวน้อย

44

 

 

 

 

 

 

34

เด็กหญิงสุชาดา

กูลณรงค์

57

 

 

 

 

 

 

36

เด็กหญิงอภิสรา

นวลละออง

48

 

 

 

 

 

 

39

เด็กหญิงอัคริมา

ศิริมาศ

52

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s