:: ม.2/2 ::

  1. พุทธประวัติ 60 คะแนน  ผ่าน 40 คะแนน
  2. หลักธรรม (ภพ ภูมิ) 25 คะแนน

ที่

ชื่อ-สกุล  2/2

1

 เก

60

  25

 17

 100

 รด

1

เด็กชายกษิดิ์เดช

ชุมทอง

48

 25

 17

 90

 4

2

เด็กชายชยพล

แก้วแสงสุข

44

 22

 

 66

 2.5

5

เด็กชายติณฐ์

สุทธิเวธานนท์

60

 24

 17

 100

 4

6

เด็กชายวรเศรษฐ์

จันทร์แก้ว

24

 22

 

 46

 0

7

เด็กชายธัญวัฒน์

สงสม

45

 24

 

 69

 2.5

8

เด็กชายธิติวุฒิ

บุตรดี

60

 25

 17

 100

 4

11

เด็กชายสถาพร

ธัมมิกะกุล

60

 25

 15

 100

 4

12

เด็กชายเสกสรร

บุญเรือง

55

 21

 

 76

 3.5

13

เด็กชายหัศดินบ์

สุขประเสริฐ

42

 23

 15

 80

 4

16

เด็กหญิงกัณฑิตา

กี่สาม

60

 25

 17

 100

 4

18

เด็กหญิงเกวลิน

พรหมจันทร์

43

 18

17 

 78

 3

21

เด็กหญิงปาณิศรา

ทัศนา

37

 25

 

 62

 2

22

เด็กหญิงพักตร์เพ็ญ

รอดยิ้ม

19

 ขส

 

 19

 0

24

เด็กหญิงพิชามญช์

สุริยงค์

49

 25

 15

 89

 4

28

เด็กหญิงภัทราจิตร

ตนัยพงศกร

43

 25

 

 68

 2.5

29

เด็กหญิงวิมลณัฐ

จันทศิริ

56

 18

17 

 91

 4

31

เด็กหญิงสรกรรณ์

กิจพิมล

50

 25

 17

 92

 4

32

เด็กหญิงอภัทรสร

ศรีสุวรรณ์

38

 ขส

 

 38

 0

 หัสดิน ปรับคะแนนพุทธประวัติได้ 39

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s