:: ม.3/3 ::

สอบครั้งที่ 1 พุทธประวัติ 60 คะแนน ผ่าน 40 คะแนน
สอบครั้งที่ 2 ภพ ภูมิ 25 คะแนน

ที่

ชิ่อ สกุล

1

 

 

60

 25

 17

 

 

1

เด็กชายกวินท์

มีศรีสวัสดิ์

51

 24

10 

 

 

3

เด็กชายชัยณรงค์

สุวัชรังกูร

40

25 

17 

 

 

5

เด็กชายธนพล

เพชรรัตน์

51

25 

17 

 

 

6

เด็กชายธาริน

ทวิชศรี

57

25 

17 

 

 

7

เด็กชายธีรภัทร

ดวงจันทร์

40

 25

17 

 

 

10

เด็กชายพุทธิพงศ์

แสงเกื้อ

50

 24

17 

 

 

14

เด็กหญิงกฤติยากร

ขันทศกร

49

 25

14 

 

 

15

เด็กหญิงกาญจนา

มันทะติ

52

25 

 16

 

 

16

เด็กหญิงกิตติยา

บัวปาน

48

 25

14 

 

 

17

เด็กหญิงขวัญชนก

ขุนเกลี้ยง

58

 25

16 

 

 

18

เด็กหญิงจุฑารัตน์

อินทกาญจน์

38

 25

17 

 

 

19

เด็กหญิงฐิตาภา

รัตนกรัณฑ์

52

 25

15 

 

 

20

เด็กหญิงณัฐชนันท์

หนูนวล

46

 25

12 

 

 

21

เด็กหญิงณัฐสุดา

โฉมแก้ว

40

 25

17 

 

 

22

เด็กหญิงธีรธิดา

ไชยชาติ

48

 25

17 

 

 

25

เด็กหญิงปวริศา

สุวรรณขาว

45

25 

17 

 

 

26

ด.ญ.พันธุ์พิสุทธิ์

บุญพรหม

54

25 

14 

 

 

27

เด็กหญิงมัณฑนา

มุกดาหาร

46

25 

17 

 

 

29

เด็กหญิงวริษฐา

มัจฉาชาญ

54

25 

 

 

 

30

เด็กหญิงศุภรดา

พรบุญเรือง

56

25 

17

 

 

31

เด็กหญิงสุภาภรณ์

มากคำ

40

 25

17 

 

 

35

เด็กหญิงอินทิรา

รัตตากร

54

 25

13 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s