:: ม.3/9 ::

 

 

ม.3/9

25

20

25

30

100

เกรด

ไกรแสน

สิงห์วันคำ

17

15

16

30

78

3.5

ดนุสรณ์

หนูทอง

18

16

16

30

80

4

เธียรธัญญ์

พรหมศรี

10

13

15

30

68

2.5

นันทวัฒน์

ลัภบุญ

14

16

16

30

76

3.5

ภานุพงศ์

บุญสม

10

13

16

0

39

0

ภูรินท์

ประภัสสร

17

12

10

30

69

2.5

รัชชานนท์

อินทร์ช่วย

10

14

10

30

64

2

อิงคยุทธ

วงศ์สนิท

14

10

14

30

68

2.5

พรธิดา

แสงสุวรร

18

16

15

30

79

3.5

กัลยากร

ราชมณี

20

15

17

30

82

4

ณัฐธิดา

ตันธิวุฒิ

20

14

17

30

81

4

ธิดารัตน์

ชูช่วย

16

15

17

30

78

3.5

นันท์นภัส

หนูหมั่น

20

16

14

30

80

4

สุภาพร

มรีโรจน์

20

12

17

30

79

3.5

อุบลวรรณ

จันทร์กล่ำ

15

19

16

30

80

4

ภาณุมาส

กุลบุตร

18

15

17

30

80

4

ปรัศมน

สอดส่อง

22

10

19

30

81

4

นฤเบศ

สุวรรณากร

23

15

12

30

80

4

เรณุกา

แก้วบังเกิด

17

11

17

30

75

3.5

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s