:: ม.3/4 ::

 

 

 3/4

25

20

25

30

100

เกรด

กฤตภาส

เทพจันทร์

15

15

15

30

75

3.5

จิรกิตติ์

กู้เมือง

15

10

15

30

70

3

ธรรมรัตน์

โปติ้น

15

18

19

30

82

4

ปิยเชษฐ์

ลอยทอง

15

18

18

30

81

4

พงษ์เรศวร์

ไชยเชษฐ์

15

18

17

20

70

3

มกรธวัช

อาชาวงศ์

16

17

17

20

70

3

วิทยากร

คงช่วย

15

15

15

30

75

3.5

ศุภกร

แสนพิทักษ์

15

18

18

10

61

2

สุขุมพงศ์

เทพขุน

12

19

19

30

80

4

กัญญณัช

นครมณี

18

20

18

30

86

4

เกวรินทร์

คงระมัด

16

19

19

30

84

4

ชญาดา

นวลแก้ว

15

19

19

30

83

4

น้ำทิพย์

แก้วทอง

17

17

15

0

49

0

ปฐมาวดี

อินทร์จัน

13

19

19

30

81

4

ปณิดา

จันสีสุก

18

18

18

30

84

4

ปุณยภา

พรหมโลก

16

19

19

30

84

4

พรรษชล

ขวัญแดง

16

17

17

30

80

4

พัฑฒิดา

ศิลาพัฒน์

13

19

19

30

81

4

พิชญธิดา

ทองรักษ์

12

19

19

30

80

4

ภัคจิรา

รัตนน้อย

12

20

18

30

80

4

ยุพาภรณ์

ภาภักดี

9

15

16

30

70

3

รัตนาวรร

ดำนิล

17

19

19

30

85

4

ศศิกานต์

ขุนแสง

15

18

19

30

82

4

ศิรภัสสร

กัลยาภิรัก

14

17

19

30

80

4

อพินญา

คงคาเพชร

18

19

19

30

86

4

อรุณี

ละอองจิตร

16

17

19

30

82

4

อัญมณี

นิลมณี

20

20

19

30

89

4

 

 

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ม.4 ::

One response to “:: ม.3/4 ::

  1. คะแนนช่องแรกของอพินญาสลับกับอรุณีค่ะ อพินญาได้ 18 อรุณีได้ 16ค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s