:: ม.1/1 ::

 

 

ชื่อ สกุล

30

20

20

30

100

เกรด

เกียรติเทพ

เทพขุน

24

19

20

17

80

4

ณพงค์

นิลประเสริฐ

28

17

20

15

80

4

ณัฐชนน

จันทร์นวล

18

19

20

25

82

4

ธนันธร

สมบูรณ์

21

20

20

21

82

4

พุทธศาสตร์

เรืองสุข

20

18

20

27

85

4

สรวิชญ์

สังข์แก้ว

20

18

20

25

83

4

อดิเทพ

คนเพียร

20

20

20

20

80

4

ไอศูรย์

ชุมน้อย

20

20

20

20

80

4

กวิสรา

บุญผลึก

20

20

20

23

83

4

กิดากานต์

สุวรรณกุล

20

18

20

22

80

4

โกลัญญา

ยังอุ่น

20

20

20

20

80

4

จิรภิญญา

ประทุมทอง

20

20

20

30

90

4

ชญานิศ

พรหมสุวรร

19

18

20

23

80

4

ธิดารัตน์

กิตติ

20

20

20

25

85

4

ปะการัง

ดีทองอ่อน

19

19

20

22

80

4

ผกาภรณ์

กุลลาย

20

20

20

23

83

4

พิชชาภรณ์

มาศวิเชียร

20

20

20

23

83

4

มุทิตา

เบญจมาศ

20

20

20

20

80

4

วัชราภรณ์

ทองจับ

20

20

20

20

80

4

ศิริกาญจน์

ทองประจัน

20

19

20

21

80

4

โศภิตนภา

ตนัยพงศกร

20

20

20

20

80

4

สุมนา

แสงหวัง

20

20

20

21

81

4

อดิษา

แซ่เฮง

20

19

20

21

80

4

อิฏฐยา

ขันติคุณ

21

20

20

20

81

4

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s