:: ม.1/1 ::

 

ที่

ชื่อ-สกุล

คะแนน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

เด็กชาย

เกียรติเทพ

เทพขุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

เด็กชาย

ณพงค์

นิลประเสริฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

เด็กชาย

ณัฐชนน

จันทร์นวล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

เด็กชาย

ธนันธร

สมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

เด็กชาย

พุทธศาสตร์

เรืองสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

เด็กชาย

สรวิชญ์

สังข์แก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

เด็กชาย

อดิเทพ

คนเพียร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

เด็กชาย

ไอศูรย์

ชุมน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

เด็กหญิง

กวิสรา

บุญผลึก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

เด็กหญิง

กิดากานต์

สุวรรณกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

เด็กหญิง

โกลัญญา

ยังอุ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

เด็กหญิง

จิรภิญญา

ประทุมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

เด็กหญิง

ชญานิศ

พรหมสุวรร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

เด็กหญิง

ธิดารัตน์

กิตติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

เด็กหญิง

ปะการัง

ดีทองอ่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

เด็กหญิง

ผกาภรณ์

กุลลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

เด็กหญิง

พิชชาภรณ์

มาศวิเชียร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

เด็กหญิง

มุทิตา

เบญจมาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

เด็กหญิง

รุสนีย์

ดุลยาสัตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

เด็กหญิง

วัชราภรณ์

ทองจับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

เด็กหญิง

ศิริกาญจน์

ทองประจัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

เด็กหญิง

โศภิตนภา

ตนัยพงศกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

เด็กหญิง

โศรตา

โลพิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

เด็กหญิง

สุมนา

แสงหวัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

เด็กหญิง

อดิษา

แซ่เฮง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

เด็กหญิง

อิฏฐยา

ขันติคุณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s