:: ม.3/2 ::

  

ชื่อ สกุล

25

20

25

30

100

เกรด

กตัณณ์

แสงทอง

20

20

20

30

90

4

ณัฐเมษ

มุณีฉิม

22

16

12

30

80

4

ธนบูรณ์

โปติบุตร

18

17

15

30

80

4

สาริศ

หนูช่วย

17

16

17

30

80

4

อภิรักษ์

สงแทน

19

14

19

30

82

4

กชกร

จิตตะเสน

20

16

18

30

84

4

กรณ์ภัสสร

รัตนวิโรจน์

20

16

19

30

85

4

ชฎาวัลย์

คงเมือง

18

15

17

30

80

4

ฑิตยากร

เกียรติศักดิ์ฯ

20

11

20

30

81

4

ณัชชา

อุปมัยรัตน์

20

16

20

30

86

4

ณัฏฐณิชา

สุริแสง

20

10

20

30

80

4

ทรงอัปสร

กุมภิล

21

9

20

30

80

4

นรีการนต์

พรหมยา

20

17

20

30

87

4

บุษยา

พรหมจันทร์

15

16

19

30

80

4

ภัณทิรา

ภิรมย์เลิศ

20

16

20

30

86

4

ภาสิกา

ทองขวัญ

19

11

20

30

80

4

ภูริชญา

อ่อนโพธิ์เตี้ย

20

17

20

30

87

4

มนัสดา

ขาวน้อย

20

16

18

30

84

4

สุชาดา

กูลณรงค์

20

14

19

30

83

4

อภิสรา

นวลละออง

20

10

20

30

80

4

อัคริมา

ศิริมาศ

20

18

20

30

88

4

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s