:: ม.3/2 ::

สอบครั้งที่ 1  พระพุทธรูปปางต่างๆ   20 คะแนน
สอบครั้งที่ 2 พระอัญญาโกณฑัญญะ 20 คะแนน
สอบครั้งที่ 3 พระนางปชาบดี 22 คะแนน
สอบครั้งที่ 4 พระนางเขมา 20 คะแนน

ที่

ชื่อ-สกุล

1

2

3

4

5

1

กตัณณ์

แสงทอง

20

 20

 20

 19

 

2

ณัฐเมษ

มุณีฉิม

 

 22

 19

 

3

ธนบูรณ์

โปติบุตร

 ลา

 15

 18

 18

 

7

สาริศ

หนูช่วย

 

 16.5

 18

 

9

อภิรักษ์

สงแทน

14

 19

 19

 18

 

11

กชกร

จิตตะเสน

 16

 18

 20

 19

 

13

กรณ์ภัสสร

รัตนวิโรจน์

16

 19

 20

 19

 

15

ชฎาวัลย์

คงเมือง

11

 17

 18

 20

 

17

ฑิตยากร

เกียรติศักดิ์ฯ

11

 20

 20

 19

 

18

ณัชชา

อุปมัยรัตน์

16

 20

 20

 19

 

19

ณัฏฐณิชา

สุริแสง

10

 20

 20

 19

 

20

ทรงอัปสร

กุมภิล

9

 20

 21

 19

 

21

นรีการนต์

พรหมยา

17

 20

 20

 19

 

26

บุษยา

พรหมจันทร์

10

 19

 15

 19

 

28

ภัณทิรา

ภิรมย์เลิศ

 16

 19.5

 20

 19

 

29

ภาสิกา

ทองขวัญ

10

 19.5

 19

 19

 

30

ภูริชญา

อ่อนโพธิ์เตี้ย

17

 20

 20

 19

 

31

มนัสดา

ขาวน้อย

16

 18

 20

 19

 

34

สุชาดา

กูลณรงค์

14

 19

 20

 18

 

36

อภิสรา

นวลละออง

7

 19.5

 20

 19

 

39

อัคริมา

ศิริมาศ

18

 19.5

 20

 19

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s