:: ม.3/2 ::

สอบครั้งที่ 1  พระพุทธรูปปางต่างๆ   20 คะแนน ไม่เขียนชื่อ 4 คน

ที่

ชื่อ-สกุล

1

2

3

4

5

1

กตัณณ์

แสงทอง

20

 

 

 

 

2

ณัฐเมษ

มุณีฉิม

 

 

 

 

3

ธนบูรณ์

โปติบุตร

 ลา

 

 

 

 

7

สาริศ

หนูช่วย

 

 

 

 

9

อภิรักษ์

สงแทน

14

 

 

 

 

11

กชกร

จิตตะเสน

 

 

 

 

13

กรณ์ภัสสร

รัตนวิโรจน์

16

 

 

 

 

15

ชฎาวัลย์

คงเมือง

11

 

 

 

 

17

ฑิตยากร

เกียรติศักดิ์ฯ

11

 

 

 

 

18

ณัชชา

อุปมัยรัตน์

16

 

 

 

 

19

ณัฏฐณิชา

สุริแสง

10

 

 

 

 

20

ทรงอัปสร

กุมภิล

9

 

 

 

 

21

นรีการนต์

พรหมยา

17

 

 

 

 

26

บุษยา

พรหมจันทร์

10

 

 

 

 

28

ภัณทิรา

ภิรมย์เลิศ

 

 

 

 

29

ภาสิกา

ทองขวัญ

10

 

 

 

 

30

ภูริชญา

อ่อนโพธิ์เตี้ย

17

 

 

 

 

31

มนัสดา

ขาวน้อย

16

 

 

 

 

34

สุชาดา

กูลณรงค์

14

 

 

 

 

36

อภิสรา

นวลละออง

7

 

 

 

 

39

อัคริมา

ศิริมาศ

18

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s