:: ม.4/4 ::

  •  สอบครั้งที่ 1 น.คะแนนเต็ม 20
  • สอบครั้งที่ 2 ศาสนาพราหมณ์ 30 คะแนน
  • สอบครั้งที่ 3 ศาสนาคริสต์ 46 คะแนน
  • สอบครั้งที่ 4 ศาสนาอิสลาม 58 คะแนน ( ยังไม่สอบ )
  • สอบกลางภาค 20 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

1

2

3

5

6

7

1

ศศิพร

ศิริวรวงศ์เจริญ

17.5

19

31

19

2

ณัฏฐณิชา

อาจสุวรรณ์

18

19

29

15

3

วรรณวลัย

กาลวรรณ์

15.5

19

26

14

4

สิริญากร

รักงาม

17

18

32

17

5

กฤษฎิ์

เพชรสุวรรณ

10.5

16

25

16

6

กัญญภัส

สุวรรณนึก

13.5

17

19

16

7

ชลธิชา

หนูชูแก้ว

15.5

22

30

17

8

ชัญญานุช

บัวชุม

18

16

25

18

9

ธนวรรณ

ไฝสีดำ

19

16

26

18

10

เมธินุช

ชูพิทักษ์สิน

18.5

23

36

18

11

วรัชฎา

จิตรวงศ์

15

18

31

18

12

สุภัสรา

ศรีสุภาสิตานนท์

17

15

29

18

  

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s