:: ม.4/7 ::

 

 

ม. 4/7

1

2

3

4

 

100

 

เกรด

25

20

25

30

นายนัฐวัฒน์ วิธีชนะ

15

10

16

17

58

1.5

น.ส.ณิตศา รัตนะ

10

12

13

16

51

1

น.ส.พัทธ์ธีรา รัตนประ

11

12

11

16

50

1

นายณัฐนน แก้วเทวดา

12

15

15

11

53

1

น.ส.จิรัชยา เต็มพร้อม

5

15

15

15

50

1

น.ส.ธูปทอง จิตตะเสน

10

10

0

5

25

0

จุฬาลักษณ์ สุขประเสริฐ

6

11

15

19

51

1

น.ส.ชนากานต์ บุญศรี

8

16

19

14

57

1.5

น.ส.จิรภัทร์  สุขเมตตา

13

15

8

14

50

1

น.ส.พรพิมล  พูลเพิ่ม

18

15

13

24

70

3

น.ส.สุรางคณา กูลณรงค์

9

11

13

17

50

1

น.ส.ศุภาวรรณ ถิ่นนา

12

13

5

20

50

1

น.ส.ชุติมา  จุลนันท์

18

17

25

20

80

4

น.ส.นันทิชา มลสุขราช

9

13

19

18

59

1.5

น.ส.พิชชา ยินดีจิตต์

10

10

10

20

50

1

น.ส.รุจิดา สารศิริ

8

10

11

21

50

1

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s