:: ม.4/1 ::

สอบครั้งที่ 1 บทนำศาสนาสากล 20 คะแนน
สอบครั้งที่ 2 ศาสนาพราหมณ์  30 คะแนน
สอบครั้งที่ 3 ศาสนาคริสต์ 46 คะแนน
สอบครั้งที่ 4 ศาสนาอิสลาม 58 คะแนน
สอบกลางภาค 20 คะแนน

ที่

ม.4/1

น.1

น.2

น.3

น.4

น.5

น.6

1

นายกรกานต์   ชูเชิด

9

12

23

29

9

2

นายแก้วเพชร  หนูร่วง

17

22

40

40

18

3

นายทันตนันทน์ คำรังษี

16

19

28

40

18

4

นายภูเอก  วัฒนาพินิจ

8.5*

5

21

32

10

5

นายรัชพล  เพชรยอด

9.5

10

16

30

13

6

นายอรรถชาติ   ศรีราษฏร์

11.5

17

24

39

16

7

น.ส.กุลธิดา  งามศรีผ่องใส

15*

15

36

35

17

8

น.ส.ธัญญาพร  ชูพันธ์

18.5

20

35

45

19

9

น.ส.นภัสสร   รัตน์ทอง

9.5*

13

29

36

14

10

น.ส.ศดานันท์  ขุนทอง

13.5

15

27

35

17

11

น.ส.สุชาวดี   แก้วมณี

13

20

32

43

16

12

นายธีรพันธ์  คู่สาย

7.5*

13

26

44

15

13

นายภูชิส วรรณกลัด

18

20

32

42

17

14

น.ส.พุทธิดา  หนูมาก

8.5*

12

33

40

16

15

น.ส.นภสร อุทัยรังสี

17

19

33

41

17

16

น.ส.ภาณิศา สุขสวัสดิ์

19*

24

25

41

18

17

น.ส.วิลาวรรณ ชูอินทราช

16.5*

17

31

44

17

18

น.ส.อารีญา  สุนาโท

19

22

37

46

19

19

นายกลวัชร  อินทธูด

12

15

17

38

13

20

น.ส.คัดนางค์ แก้วประสิทธิ์

14.5*

22

34

40

16

21

น.ส.ภัคจิรา   กุลมาตย์

12.5

0

31

31

15

 

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ม.4 ::

One response to “:: ม.4/1 ::

  1. ครูขาาา เลขที่ 8 ชื่อ ธัญญาพรค่ะ ไม่ไช่ ปัญญาพร
    เพิ่มอีก 1 คะแนนด้วยค่าาา

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s