:: ม.4/3 ::

ม.4/3

 

1

2

3

4

 

100

 

เกรด

25

20

25

30

นายพงศธร อุปชิตกุล

12

15

20

25

72

3

น.ส นภัส บุญสนอง

20

18

25

24

87

4

น.ส.นารีรัตน์ เจะแล

12

13

18

17

60

2

นายสุรวิช  หิรัญวิญญู

4

11

19

23

57

1.5

น.ส.กัลยรัตน์ เสถียรมงคล

20

18

25

26

89

4

น.ส.นันท์นภัส  พงศ์อมรฯ

11

16

24

24

75

3.5

น.ส.ศศิธร ขุนทอง

20

17

25

20

82

4

น.ส.ไอลดา ผ่องแก้ว

14

13

23

19

69

2.5

นายภวัค ทาละลัย

7

16

18

24

65

2.5

นายเสฐวุฒิ  เพชรจำนงค์

14

10

18

24

66

2.5

น.ส.ญาณาธป  อ่อนแก้ว

12

14

21

12

59

1.5

น.ส.ณัฐพร   ศรีน้อย

9

11

17

20

57

1.5

น.ส.สุธิดา สัมพันธ์

14

10

13

20

57

1.5

นายนรา ภัทธิยประเสริฐ

15

17

23

25

80

4

น.ส.บัณฑิตา  นกยูงทอง

10

15

21

21

67

2.5

นายไรวินท์  สุทธิปัญญาฯ

18

13

16

23

70

3

ายสืบวงศ์ ชุมคง

14

16

16

24

70

3

 

Advertisements

2 Comments

Filed under :: ม.4 ::

2 responses to “:: ม.4/3 ::

  1. ณัฐพร ศรีน้อย

    ครูขาข้อ4หนูถูกค้ะแต่ครูตรวจค้ะ😊😊😊

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s