:: บุญกิริยาวัตถุ ::

 1. บุญกิริยาวัตถุอย่างเต็มมีกี่ข้อ
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
 2. บุญกิริยาวัตถุ โดยย่อคือข้อใด
  1. ทาน ศีล ธัมมเทสนา
  2. ทาน ศีล อปจายนะ
  3. ทาน ศีล ภาวนา
  4. ศีล ภาวนา ธัมมเทสนา
 3. ข้อใดไม่ใช่บุญกิริยาวัตถุ
  1. ทิฏฐุชุกัมม์
  2. ขันติ
  3. ทาน
  4. ปัตติทานะ
 4. ไหว้พระสวดมนต์ จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. อปจายนมัย
 5. อยากสวยงามต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. ฟังธรรม
 6. ข้อใดจัดเป็นบุญตามความหมายบุญกิริยาวัตถุ
  1. ความสุข
  2. ความยินดี
  3. ความสงบ
  4. ความปิติ
 7. ผู้ถูกความตระหนี่ครอบงำ ควรประพฤติธรรมใด
  1. บริจาคทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. สำรวมอินทรีย์
 8. ความเชื่อใด สงเคราะห์เข้าในทิฏฐุชุกัมม์
  1. เชื่อตามตำรา
  2. เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง
  3. เชื่อในสิ่งที่พบเห็น
  4. เชื่อมันในตนเอง
 9. ทาน ศีล ภาวนา เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ อะไรจัดเป็นบุญ
  1. ความสุขกาย สุขใจ
  2. การได้ไปสวรรค์
  3. ความร่ำรวย
  4. ความมีเกียรติ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s