พรหมวิหาร 4

 1. เมตตาพรหมวิหาร ควรเจริญเมื่อใด ?
  1. ในยามปกติ
  2. เห็นเขาประสบทุกข์
  3. เห็นเขาได้ดีมีสุข
  4. เห็นเขารับผลกรรม
 2. เห็นคนทำความผิด อยากช่วย แต่ช่วยไม่ได้ควรใช้ธรรมข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 3. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีตรงกับข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 4. ในการพิจารณาคดีความ ควรยึดธรรมข้อใดเป็นหลัก?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 5. เมตตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

  1. พลอยยินดี

  2. คิดช่วยให้พ้นทุกข์

  3. ไม่ยินดียินร้าย
  4. ปรารถนาให้เป็นสุข

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s