:: สัปปุริสธรรม ::

 1. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม   ตรงกับข้อใด ?
  1. รู้จักตน
  2. รู้จักเลือกคน
  3. รู้จักประมาณ
  4.  รู้จักชุมชน
 2. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม  ใช้ได้กับสัปปุริสธรรมข้อใด ?
  1. รู้จักตน
  2. รู้จักคน
  3. รู้จักประมาณ
  4. รู้จักกาล

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s