:: ม.2/11 ::

ที่

ชื่อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ช.โตมณ    นวลเสน

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ช.ชูเกียรติ    ประแก้ว

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ช.ญาณภัทร เฝือแก้ว

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ช.ฐิติวรณ์    ไพรบึง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ช.นพปฎล ชูบุญล้อม

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ช.พงษ์ศิริ ปุยภูเขียว

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ช.พีรพล    แดงแก้ว

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ช.วัชรพงศ์    ยอดยิ่ง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ช.วชิรวิทย์  พวงโมรา

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ช.วีรภัทร    ศรีปาน

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ช.สิทธิศักดิ์ นิธิวัฒนา

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ช.สิรธีร์    แดงดิษฐ์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ช.สุชานนท์    สีม่วง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ช.สุทธิพงศ์ อักษรวง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ญ.ณิศวรา  เดชวรรณ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ญ.ทิพวรรณ หลำวิลัย

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ญ.ปริญญาพร    แก้วน้อย

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ญ.ศุภัทรา    ยอดสร้อย

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ญ.สุธานี    สำราญวงศ์

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ญ.สุภารัตน์    แก้วไกรศรี

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ช.กรวิชญ์    ราชรักษา

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

ช.จักรกฤษณ์    ภูมี

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

ช.ธนวัตน์    แดงชูไหม

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ช.พลากร    ไชยบุญแก้ว

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ปี 59 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s