ม.2/2

 

ที่

ชื่อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ช.กตัณณ์    แสงทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ช.ณัฐเมษ    มุณีฉิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ช.ธนบูรณ์    โปติบุตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ช.สาริศ    หนูช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ช.อภิรักษ์    สงแทน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ญ.กชกร    จิตตะเสน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ญ.กรณ์ภัสสร    รัตนวิโรจน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ญ.ชฎาวัลย์    คงเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ญ.ฑิตยากร เกียรติศักดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ญ.ณัชชา    อุปมัยรัตน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ญ.ณัฏฐณิชา    สุริแสง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ญ.ทรงอัปสร    กุมภิล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ญ.นรีการนต์    พรหมยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ญ.บุษยา    พรหมจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ญ.ภัณทิรา    ภิรมย์เลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ญ.ภาสิกา    ทองขวัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ญ.ภูริชญา    อ่อนโพธิ์เตี้ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ญ.มนัสดา    ขาวน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ญ.อภิสรา    นวลละออง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ญ.อัคริมา    ศิริมาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ปี 59 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s