วันเทโวโรหณะ

วันเทโวโรหณะ แปลว่า วันเป็นที่ลงจากเทวโลก หมายถึง วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมาสู่มนุษยโลก หลังจากที่ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระมารดา และเสด็จจำพรรษา ณ ดาวดึงส์พิภพครบไตรมาสแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในช่วง 5–4 ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ต่าง ๆ แล้วปรากฏว่าลาภสักการะของพวกเดียรถีย์ได้เสื่อมลงตามลำดับ ทั้งนี้เพราะประชาชนได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ทำให้พวกเดียรถีย์เดือนร้อนต่างพากันคิดแสวงหาวิธีที่จะดึงให้ประชาชนกลับ มาเลื่อมใสตนโดยใส่ร้ายพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกต่าง ๆ นานา แต่ก็ไม่อาจจะทำอะไรได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผลร้ายกลับตกมาสู่พวกของตนด้วยซ้ำ ในที่สุดจึงได้อาศัยข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าห้ามเฉพาะพระสาวกแสดงปาฏิหาริย์ เที่ยวประกาศข่าวท้าพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์แข่งกัน โดยลืมนึกไปว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามเฉพาะสาวกเท่านั้นไม่รวมถึงตัวพระองค์ เมื่อความทราบถึงพระพระพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงคิดถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากพระองค์ไม่แสดงปาฏิหาริย์ จึงทรงประกาศว่าในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8พระองค์จะแสดงปาฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วงพวกเดียรถีย์ได้ฟังดังนั้นจึงหาวิธีแกล้งพระพุทธเจ้าโดยช่วยกันทำลายต้นมะม่วงในเมืองนั้นทั้งหมด แล้วก็ช่วยกันสร้างมณฑปของตนเพื่อแสดงปาฏิหาริย์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตอนเช้าปรากฏว่าเกิดฝนตกและพายุพัดมณฑปของพวกเดียรถีย์พังจนหมดสิ้นส่วน
พระพุทธองค์ได้เสด็จไปสู่ที่แสดงปาฏิหาริย์ที่ทรงกำหนดไว้ ในระหว่างทางทรงรับผลมะม่วงสุกจากนายคัณฑะซึ่งเป็นคนเฝ้าพระราชอุทยานของพระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงให้พระอานนท์นำมะม่วงมาทำน้ำปานะถวาย จากนั้น จึงให้นายคัณฑะนำเมล็ดมะม่วงปลูก ณ ที่นั่น แล้วใช้น้ำล้างพระหัตถ์รด ปรากฏว่า ต้นมะม่วงได้งอกขึ้นและใหญ่โตอย่างรวดเร็ว ด้วยปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์จากนั้น พระองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วงนั้นหลายประการ เมื่อทรงแสดงเสร็จ วันรุ่งขึ้นจึงเสด็จไปจำพรรษายังดาวดึงส์เทวโลก ตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลาย แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดาตลอด 3 เดือนเมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นมหาปวารณา พระองค์จึงเสด็จลงจากดาวดึงศ์เทวโลกสู่ภพของมนุษย์ที่ประตูเมืองสังกัสสนครโดยมีขบวนเทพยดาและประชาชนตามส่งเสด็จและรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติและในวันนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงเนรมิตให้เทวดามนุษย์และสัตว์นรกมองเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดทั้ง 3 โลก (สวรรค์ มนุษย์และนรก) การลงโทษในเมืองนรกยุติชั่วคราวในวันนี้ ดังนั้น วันนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลกบางตำนานกล่าวว่าวันนั้นได้มีมหาชนมาเฝ้าถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระพุทธเจ้าเป็นอันมากเนื่องจากไม่ได้พบพระพุทธเจ้าถึง 3 เดือน เมื่อประชาชนมาก การถวายอาหารโดยใกล้ชิดจึงเป็นไปโดยไม่สะดวก คนที่เข้าไม่ถึงนำข้าวสาลีข้าวสุกที่นำมาปั้นเป็นก้อนๆ แล้วโยนใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่นิยมทำข้าวต้มลูกโยนใส่บาตรพระในวันนี้ การทำบุญตักบาตรในวันนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตักบาตรเทโว (เทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะนั่นเอง)
ระเบียบพิธี

1. ก่อนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นกำหนดวันทำบุญตักบาตร ทางวัดที่จะจัดให้มีงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ จะต้องเตรียม

1) รถทรงพระพุทธรูป หรือคานหามพระพุทธรูป เพื่อชักหรือหามนำหน้าพระสงฆ์ในการรับบาตร มีที่ตั้งบาตรสำหรับบิณฑบาตตรงหน้าพระพุทธรูปด้วย จัดตกแต่งรถหรือคานหามประดับด้วยฉัตร ธง ให้สวยงาม ถ้าไม่สามารถจัดทรงหรือคานหามจะใช้อุบาสกเป็นผู้เชิญพระพุทธรูปก็ได้ และมีผู้ถือบาตรตามสำหรับรับบิณฑบาต
2) พระพุทธรูปยืน 1 องค์ สำหรับเชิญขึ้นประดิษฐานบนรถทรงหรือคานหาม
3) เตรียมสถานที่ให้ทายกทายิกาตั้งเครื่องใส่บาตร
4) แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ให้ทายกทายิกาทราบล่วงหน้า

2. สำหรับทายกทายิกาเมื่อทราบกำหนดจากทางวัดแล้วจะต้องตระเตรียมและดำเนินการดังนี้

1) เตรียมภัตตาหารสำหรับใส่บาตร
2) ถึงกำหนดนัดในวันนั้น ก็นำเครื่องใส่บาตรทั้งหมดไปตั้งใส่ที่วัดตามที่วัดจัดเตรียมให้ รอจนขบวนพระมาถึงตรงหน้าตนจึงใส่บาตร ให้ใส่ตั้งแต่พระพุทธรูปในรถหรือคานหามที่นำหน้าพระสงฆ์ไปเป็นลำดับ จนหมดพระสงฆ์รับ หรือหมดของเตรียมมา
3) เมื่อใส่บาตรแล้ว เป็นอันเสร็จพิธี

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.2 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s