:: ม.4/9 ::

ที่

ชื่อ สกุล 

งาน

กลาง
ย่อย

สอบ
ย่อย

ปลายภาค

รวม

เกรด

1

นายตนุภัทร    คำสุวรรณ

0

10

0

9

19

0

2

น.ส.จิรนันท์    หน่วยตุ้ย

0

7

5

8

20

0

3

น.ส.กฤษติญาภรณ์  นาคเกลี้ยง

30

18

20

16

84

4

4

น.ส.จันทกานต์    คงทอง

0

8

0

10

18

0

5

น.ส.สุภัทรา    ชนะสุวรรณ

30

12

20

19

81

4

6

น.ส.อชิรญา    เผนานนท์

30

12

20

20

82

4

7

น.ส.กานต์ธิดา    แก้วมณี

30

7

20

8

68

2.5

8

น.ส.จิตติมา    แจ่มประภาส

0

16

0

11

27

0

9

น.ส.ฐิตินันท์    สวนแก้ว

30

11

20

11

72

3

10

น.ส.วรพรรณ    พลอยสมบูรณ์

30

10

20

11

71

3

11

น.ส.วรรัตน์    คชอ่อน

30

13

20

9

72

3

12

นายชิติพัทธ์    ขุนแดง

0

15

0

9

24

0

13

นายภัทรพล    การะแก้ว

30

15

20

13

78

3.5

14

น.ส.กัลยรัตน์    นวลเจริญ

30

10

20

10

70

3

15

น.ส.ทิพย์รัตน์    ลิ้มปี่

30

14

20

16

80

4

16

น.ส.อาทิตยา    พันธ์ใสศรี

30

16

20

14

80

4

17

นายทยากร    เพ็งสุวรรณ

0

11

0

9

20

0

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s