:: หน่วยที่ 5 ::

 1. ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ตรงกับพุทธคุณข้อใด
  1. พระปัญญาธิคุณ
  2. พระกรุณาธิคุณ
  3. พระบริสุทธิคุณ
  4. พระเมตตาธิคุณ
 2. การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ มีลักษณะอย่างไร
  1. การเพ่งกสิณ
  2. การแผ่เมตตา
  3. การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก
  4. การระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
 3. ผลของสมาธิมีส่วนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติอย่างไร
  1. มีลักษณะสุภาพ อ่อนโยน แช่มชื่น
  2. มีลักษณะเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีเมตตา
  3. มีลักษณะเข้มแข็ง มั่นคง ไม่อ่อนแอ
  4. กายมีกำลัง จิตกำลังเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา
 4. การฝึกให้รู้จักคิดแบบโยนิโสมนสิการ ช่วยพัฒนาสิ่งใดสำหรับตนมากที่สุด
  1. พัฒนาปัญญา
  2. พัฒนาร่างกาย
  3. พัฒนาอาชีพ
  4. พัฒนาการศึกษา
 5. จุดมุ่งหมายหลักของการปฏิบัติสมาธิคือข้อใด
  1. การควบคุมจิตใจให้สงบ
  2. การกำหนดจิตให้แน่วแน่
  3. หลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว
  4. เพิ่มพลังให้แก่จิต
 6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกสมาธิบริหารจิต
  1. มีความหนักแน่นมั่นคง
  2. มีความสงบ ใจเย็น
  3. ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เป็นคนแข็งแรง
 7. การกรวดน้ำหมายถึง
  1. การอุทิศส่วนกุศล 
  2. การอธิษฐานขอพร
  3. ประเพณีที่สืบต่อกันมา
  4. เพื่อแสดงว่าการทำบุญเสร็จสิ้นลงแล้ว
 8. การนั่งขัดสมาธิที่ถูกต้อง ต้องปฏิบัติอย่างไร
  1. นั่งตามสบาย นั่งโน้มตัว
  2. เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือวางบนเข่า 
  3. เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้ายวางบนตัก 
  4. เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือซ้ายทับมือขวาวางบนตัก
 9. ในการฝึกสมาธิ ศูนย์กลางของลมหายใจมักนิยมกำหนดให้อยู่บริเวณใด
  1. ทรวงอก
  2. ปลายจมูก
  3. ช่องท้อง
  4. โพรงจมูก
 10. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการนั่งสมาธิ
  1. แต่งตัวด้วยชุดสบาย
  2. ทำจิตใจให้ผ่องใส
  3. นอนให้เต็มอิ่ม 
  4. เลือกสถานที่ที่สงบปลอดโปร่ง
 11. โดมมีสมาธิในการสานตะกร้าจึงทำให้ลวดลายของตะกร้าทุกใบมีความสวยงาม ข้อความดังกล่าวแสดงถึงประโยชน์ในการบริหารจิตในข้อใด

  1. รู้จักตัดสินใจอย่างถูกต้อง

  2. มีความว่องไวในการทำงาน

  3. มีความพากเพียรในการทำงาน

  4. การทำงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

 12. คุณยายทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ คุณยายจึงเป็นคนอารมณ์ดีและยังสามารถเดินทางไปในที่ต่างๆ ได้อย่างกระฉับกระเฉง ข้อความดังกล่าวแสดงถึงประโยชน์ของสมาธิในข้อใด

  1. ทำให้หน้าตายิ้มแย้ม

  2. เดินทางโดยไม่เหนื่อย

  3. ว่องไวกระฉับกระเฉง

  4. สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

 13. การบริหารจิต มีจุดมุ่งหมายสำคัญในข้อใด

  1. ตัดกิเลส

  2. ตรวจสอบจิต

  3. จิตใจสงบไม่ลืมตัว

  4. เป็นพื้นฐานนำไปสู่การทำสมาธิ

 14. “คุณยายพาติ๋มไปทำบุญและฟังเทศน์ที่วัดเป็นประจำ” ข้อความนี้จะส่งผลในข้อใด

  1. คุณยายมีเพื่อนไปวัด

  2. ติ๋มมีความเพียรพยายาม

  3. ติ๋มมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

  4. คุณยายวางแผนการดำเนินชีวิตให้ติ๋ม

 15. บุคคลในภาพนี้ มีหลักการและ จุดมุ่งหมายอย่างไร
  00

  1. มีจุดมุ่งหมายเข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรก หลักการคือการวิ่งให้เร็วที่สุด
  2. มีจุดมุ่งหมายในการแข่งกีฬา หลักการคือต้องชนะ

  3. มีจุดมุ่งหมายคือรางวัล หลักการคือต้องมีรางวัล

  4. มีจุดมุ่งหมายของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

 16. “รุ่นพี่ที่เรียนจบสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ได้มาเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟัง” ข้อความนี้จะส่งผลในข้อใด
  1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
  2. รุ่นน้องคิดจะพยายามตั้งใจเรียน
  3. รุ่นน้องคิดถึงบุญคุณของรุ่นพี่
  4. รุ่นน้องรักรุ่นพี่
 17. จากภาพ จะมีผลต่อความรู้สึก ของนักเรียนอย่างไร
  00

  1. เป็นหน้าที่ของผู้ให้
  2. เป็นเรื่องปกติของสังคมปัจจุบัน
  3. ชื่นชมผู้ที่มอบของและคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี
  4. ผู้มอบต้องการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ตัวเอง
 18. ถ้านักเรียนต้องการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
  1. ซักถามชาวนาชาวสวนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
  2. ตั้งใจเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  4. ปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาและคุณครูแนะแนว
 19. หลักการสำคัญของผู้ที่ขับรถโดยสารประจำทาง คือข้อใด
  1. ตั้งใจขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท เพื่อพาผู้โดยสารไปสู่สถานีขนส่งปลายทาง
  2. ขับรถคันใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
  3. พูดจาสุภาพเรียบร้อยกับผู้โดยสารทุกคน
  4. เก็บเงินผู้โดยสารให้ได้มาก
 20. หลักการสำคัญของการบริหารจิต คือข้อใด
  1. นั่งท่าขัดสมาธิ
  2. ฝึกให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะ
  3. ทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
  4. จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 

ที่มา  http://www.psmp.co.th

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

One response to “:: หน่วยที่ 5 ::

 1. สุรพงศ์

  หน่วยที่ 5 เฉลยยังไม่ครบครับ
  รบกวนเฉลยให้หน่อยครับ ผมอยากใช้ทดสอบลูกผมครับ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s