4/3

 

ชื่อ สกุล

งาน
30

กลาง
20

ย่อย
20

ปลาย
30

รวม
100

เกรด

1

น.ส.ธัญชนิต    พรหมสุข

 30

18

 20

22 

90

4

2

น.ส.วิรากร    พลดอน

 30

19

 20

18 

87

4

3

นายสุดที่รัก    สายเสมา

30

18

 20

23 

91

4

4

น.ส.กานต์พิชชา แก้วสุก

30

13

 20

10 

73

3

5

นายเตชสิทธิ์    เสริมไชย

 30

11

 20

11 

72

3

6

นายปุณกัญจ์    ชีวะอิสระ

 30

10

 20

68

2.5

7

นายรวีวัฒน์    ทรัพย์ไพ

 30

15

 20

13 

78

3.5

8

น.ส.กนกกานต์  มีศรีสวัส

30

17

 20

22 

89

4

9

น.ส.จิรัชญา    ดวงมุสิก

 30

16

 20

17 

83

4

10

น.ส.วนัสนันท์  เฟื่องมง

 30

16

 20

22 

88

4

11

น.ส.มนทิราลัย  ไฝสีทอง

30

15

 20

22 

87

4

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s