ม.4/6

ที่

ชื่อ สกุล

งาน
30

กลาง
20

สอบ
20

ปลาย
30

รวม

เกรด

1

นายณเรศ    สานิยม

 30

8

20 

14

72

3

2

น.ส.ศุภิสรา    เพชรมณี

30

14

20 

13

77

3.5

3

นายชวนากร   สิทธิพาที

 30

11

20 

16

77

3.5

4

น.ส.กนกพิชญ์    เกศโร

 30

16

20 

14

80

4

5

น.ส.ภัทรกันย์    อุดมสิน

 30

10

20 

14

74

3

6

น.ส.อรณิชา    อาจหาญ

 30

10

20 

15

75

3.5

7

น.ส.นลพรรณ เพชรทอง

 30

14

20 

17

81

4

8

นางสาวรัตติกาล   ยังไว

 30

17

20 

13

80

4

9

นายสุทิวัส เสือพยัคฆ์

 30

11

 20

15

76

3.5

10

น.ส.กัณฐมณี ไฝสีดำ

 30

8

 20

8

66

2.5

11

นายภานุวัฒน์    ทองมา

10

20 

8

38

0

12

นายอัครพล บุญละเอียด

 30

7

20 

4

61

2

13

น.ส.ปัทมพร    ขุนทอง

 30

8

20 

15

73

3

14

นางสาวพีรยา    สีม่วง

 30

5

20 

11

66

2.5

15

น.ส.จันจิรา   ปี่แก้ว

 30

16

20 

21

87

4

16

เกรียงศักดิ์ แก้วเอียด

 30

13

20 

9

79

3.5

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s