4/1

ที่

ชื่อ สกุล

งาน

กลาง
ภาค

สอบ

ปลาย
ภาค

รวม

เกรด

1

นายนันทวัช    เสนาจันทร์

30

18

20 

25 

93

4

2

น.ส.กันยาพร    อักษรแก้ว

 30

19

20 

27 

96

4

3

น.ส.จันทกานต์    สามกรม

 30

19

20 

28 

97

4

4

น.ส.จิณห์นิภา   อโนทัย

30

19

20 

27 

96

4

5

น.ส.ตัสสร  ยิ้วเหี้ยง

 30

19

20

 27

96

4

6

น.ส.พิมพ์มาดา   ทองนาค

 30

19

20 

27 

96

4

7

น.ส.เพ็ญพิชชา  พรหมเดช

 30

19

20 

25 

94

4

8

น.ส.ศศิลักษณ์   ไชยจรัส

 30

18

20 

25 

93

4

9

น.ส.ฐิตาภรณ์  เสาะสมบูรณ์

30

18

20 

25 

93

4

10

น.ส.นภัสสร    ปิ่นแก้ว

30

18

20 

25 

93

4

11

น.ส.พรชิตา    ชูอินทร์

30

18

20 

27 

95

4

12

นายเตชินท์    แซ่ต่าง

 30

16

20 

17 

83

4

13

นายปรินทร์  ประศาสน์ศิลป์

 30

15

20 

17 

82

4

14

นายพันธกันต์   พรหมแก้ว

 30

17

20 

26 

93

4

15

นายวิทวัส   จิรสินคุณานนท์

 30

13

20 

18 

81

4

16

นายกานไท    อินสองทอง

30

19

20 

22 

91

4

17

นายเกียรติภูมิ คงเดิม

30

18

 20

 28

97

4

17

นายเจริญศักดิ์    เจตธรรม

 30

18

20 

24 

92

4

18

น.ส.บุญสิตา  อภิรักษากุล

 30

19

20 

26 

95

4

19

น.ส.ณัฐชยา  จินดารัตน์

 30

18

20 

 25

93

4

 

 

Advertisements

2 Comments

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

2 responses to “4/1

  1. Pingback: :: ผลการเรียน ม.1, 3, 6 เทอม 2 ปี 58 :: | :: ร.ร.ธรรมบูชา ::

  2. บุญสิตา อภิรักษากุล

    คุณครูคะ คะแนนใบงานหนูด้วยค่ะ หนูส่งคนแรก คะแนนพิเศษด้วยนะคะ😘😘

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s