ม.3/5

 

ที่

ชื่อ-สกุล

สอบย่อย

กลาง
ภาค

ปลาย
ภาค

สอบ
ย่อย

รวม

เกรด

1

ด.ช.กลวัชร    อินทชูด

30

20

30

20

100

4

2

ด.ช.จักรพงค์    ชูช่วย

30

20

30

20

100

4

3

ด.ช.ฉัตรดนัย   บรรดาศักดิ์

30

20

30

10

100

4

4

ด.ช.ณภัทร    มีสุข

30

20

30

20

100

4

5

ด.ช.ณัฐชนน    แก้วเทวดา

30

20

30

20

100

4

6

ด.ช.ธนาธิป    ไกรวรรณ

30

20

30

20

100

4

7

ด.ช.พลเทพ  พรหมขาวทอง

30

20

30

20

100

4

8

ด.ช.สารัช    สมภัคดี

0

0

0

0

0

0

9

ญ.กาญจนศิริ    บุญรัศมี

10

0

0

0

0

0

10

ญ.จุฬาลักษณ์   สุขประ

30

18

30

20

98

4

11

ญ.ชนากานต์    บุญศรี

30

20

30

20

100

4

12

ญ.ชมพูนุช    แก้วดำ

30

20

30

0

100

4

13

ญ.เนตรชนก    ชูทอง

30

20

30

20

100

4

14

ญ.มนัสนันท์    ฟองสุวรรณ

30

20

30

20

100

4

15

ญ.มิชชาพร    แซ่อุ่ย

30

20

30

20

100

4

16

ญ.ฉันทิสา    แมนสกุล

30

20

30

20

100

4

17

ญ.สุพัฒนา    ดำสี

30

20

30

20

100

4

18

ญ.อาทิตตญา    จันทรัศมี

0

0

0

0

0

0

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s