ม.3/9

ชื่อ

เก็บ 50

กลางภาค 20

ปลายภาค 30

รวม/เกรด

ด.ช.คมชาญ สิงห์ทอง

 40  14  21  75(3.5)

ด.ช.คุณาวุฒิ บูรณารมย์

 0  0  0  0(0)

ด.ช.ชัชพงศ์ วิวัฒน์สุวรรณ

50

 10  22  82(4)

ด.ช.ชิติพัทธ์ ขุนแดง

 25*  13  19  57(1)

ด.ช.ทรงพล สุตราม

 25*  8  20  53(1)

ด.ช.ภัทรพล การะแก้ว

 25*  12  25  62(2)

ด.ช.ภานุวัฒน์ ทองมา

 25*  20  19  64(2)

ด.ช.รัชชานนท์ สุดมาศ

 30*  8  27  65(2.5)

ด.ช.สุทธิยุทธ โอสถวิสุทธิ์

 0  11  14  25(0)

ด.ช.สุรเชษฐ์ แซ่อึ่ง

 30*  12  27  69(2.5)

ด.ช.อดิศร โกวิทยา

 0  5  22  27(0)

ด.ช.อัครพล บุญละเอียด

 25*  6  25  56(1.5)

ด.ญ.กรวรรณ พงษ์กูล

 25 3  25  53(1)

ด.ญ.กัลยรัตน์ นวลเจริญ

 30  13  9  52(1)

ด.ญ.จินดารัตน์ แก้วมณี

 0  16  27  43(0)

ด.ญ.ณัฐธิดา คงนุ่น

 50+2  20  30  100(4)

ด.ญ.ทิพย์รัตน์ ลิ่มปี่

40  20  17  77(3.5)

ด.ญ.เบญจมาภรณ์ ขวัญเลิศ

0

14

 21

35(0)

ด.ญ.ปัทมพร ขุนทอง

25

17

 26

 68(2.5)

ด.ญ.ปิยะพร เทียมศรีมา

40

19

 30

 89(4)

ด.ญ.มนทิราลัย ไฝสีทอง

50+2

 20

 30

100(4)

ด.ญ.สุดารินทร์ ตุ้มระย้า

40

 20

 24

84(4)

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s