ม.3/1

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค
30

รวม

ข.นันทวัช เสนาจันทร์

50

19

 30  99

ช.สุพพัต วงศ์รัตนพิพัฒน์

 30

20

 29  79

ช.อุชุกร ไชยลาภ

50

19

 29  99

ญ.กันยาพร อักษรแก้ว

50

20

 30  100

ญ.จันทกานต์ สามกรม

50

20

 30  100

ญ.จิณห์นิภา อโนทัยสถาพร

50

20

 30  100

ญ.ณ.หรรณพ คล้ายอุดม

30

20

 30  100

ญ.ตัสสร ยิ้วเหี้ยง

50+2

20

 30  100

ญ.ณิชากร ภักดีสุวรรณ

50

20

 30  100

ญ.ธัญชนิต พรหมสุข

50

20

 29  99

ญ.พรชนก พาหุสุวัณโณ

50

20

 30  100

ญ.พรเพลง จันทร์ทอง

50

20

 30  100

ญ.พิมพ์มาดา ทองนาค

45

19

 30  89

ญ.เพ็ญพิชชา พรหมเดช

 50

20

 30  100

ญ.วิรากร พลดอน

 30  18  30  78

ญ.ศศิลักษณ์ ไชยจรัส

50

20

 30  100

ญ.อภิชญา สมใจ

50

20

 29  99

ญ.อภิญญา เกื้อพิทักษ์

50

20

 30

 100

ญ.อภิญญา อาจสุวรรณ์

50

20

 30

 100

ญ.อิสริยา อิสระ

45

20

 30

 95

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s