:: วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ::

 1. “วันธรรมสวนะ” ตรงกับข้อใด
  1. วันอัฏฐมีบูชา
  2. วันเข้าพรรษา
  3. วันออกพรรษา
  4. วันพระ
 2. การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบใดนิยมใช้ในงานพิธีใหญ่ ๆ
  1. การจัดโต๊ะหมู่ 4
  2. การจัดโต๊ะหมู่ 5
  3. การจัดโต๊ะหมู่ 7
  4. การจัดโต๊ะหมู่ 9
 3. ในระหว่างเดินเวียนเทียน ให้กล่าวคำว่า “อิติปิโส ภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ…” หมายถึงอะไร
  1. เป็นการบูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
  2. เป็นการบูชาเพื่อระลึกถึงพระสงฆ์
  3. เป็นการบูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า
  4. เป็นการบูชาเพื่อระลึกถึงพระธรรม
 4. ข้อใดจัดเป็น “บุญพิธี”
  1. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
  2. พิธีเวียนเทียน
  3. พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
  4. พิธีถวายสังฆทาน
 5. พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติเช่นไรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  1. งดดื่มของมึนเมา ยาเสพติด และการพนัน
  2. หยุดประกอบอาชีพประจำหนึ่งวัน
  3. งดอาหารประเภทเนื้อสัตว์
  4. งดการมีเพศสัมพันธ์
 6. ทางราชการได้กำหนดให้กิจการทางธุรกิจต่อไปนี้หยุดทำการในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  1. ร้านค้าทั่วไปที่มีสุราจำหน่าย
  2. สถานบันเทิงที่บริการอาหารประเภทเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และดนตรี
  3. สถานที่บันเทิงทุกประเภท
  4. โรงภาพยนตร์
 7. ประเพณีทำข้าวต้มลูกโยน เป็นประเพณีที่เกิดจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
  1. วันเทโวโรหณะ
  2. วันเข้าพรรษา
  3. วันออกพรรษา
  4. วันธรรมสวนะ
 8. ในขณะที่เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชา ผู้อยู่ร่วมพิธีควรทำเช่นไร
  1. พนมมือ
  2. นั่งอยู่ด้วยอาการสงบ
  3. ยืนขึ้นด้วยอาการสงบ
  4. นั่งก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อทำสมาธิ
 9. เพราะเหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงต้องไปเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  1. เป็นการบูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
  2. เป็นการบูชาเพื่อระลึกถึงพระสงฆ์
  3. เป็นการบูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า
  4. เป็นการบูชาเพื่อระลึกถึงพระธรรม
 10. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ไม่นิยมไปเวียนเทียน
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันอาสฬหบูชา
  3. วันวิสาขบูชา
  4. วันธรรมสวนะ
 11. การจัดโต๊ะหมู่ 9 นิยมใช้เชิงเทียนกี่คู่
  1. 2 คู่
  2. 4 คู่
  3. 5 คู่
  4. 6 คู่
 12. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด ที่สหประชาชาติประกาศว่าเป็น “วันสำคัญสากล”
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฎฐมีบูชา
 13. การจัดโต๊ะหมู่ 5 นิยมใช้พานดอกไม้จำนวนเท่าไร
  1. 4 พาน
  2. 5 พาน
  3. 6 พาน
  4. 7 พาน
 14. การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบใด นิยมจัดไว้ตามบ้าน
  1. การจัดโต๊ะหมู่ 4
  2. การจัดโต๊ะหมู่ 5
  3. การจัดโต๊ะหมู่ 7
  4. การจัดโต๊ะหมู่ 9
 15. วันเทโวโรหณะ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
  1. วันปล่อยเปรต
  2. วันโปรดสัตว์
  3. วันพระ
  4. วันพระเจ้าเปิดโลก
Advertisements

1 Comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

One response to “:: วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ::

 1. มีเฉลยมั้ยคะ?

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s