4/6

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค
30

รวม

น.ส.ธนัชพร เวชธรรม

50

14

 20  84

นายธนากร ช่วยดำ

45

12

 19  76

น.ส.พิชชาภา นิบูร์

50

16

 20  86

นายนนทพันธ์ คงราช

50

17

 23  90

น.ส.ชฏาภรณ์ สะยุคงทน

50

11

 19  80

น.ส.ปภาวรินทร์ เพ็ชรทอง

50

15

21  86

น.ส.ศุภาพิชญ์ ภักดีสงคราม

50

10

 18  78

นายพรพิสิษฐ์ ศรีสวัสดิ์

25*

9

 16  50

นายวลันธร นพรัตน์

25*

13

 22  60

น.ส.พิชญา นราพงศ์

50

16

 24  90

นายธนพน แก้วปลอด

45

16

 23  84

น.ส.ณัฐพร รามศรี

50

10

 15  75

น.ส.นนทฉัตร ไชยแสงศรี

50

13

 17  80

น.ส.พินมณี แซ่ตั้ง

50

13

 22  85

น.ส.ศัลศนีย์ พงศ์ศรีเกิด

0

13

 16  29(0)

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s