ม.4/9

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค
30

รวม

นายพงศ์ศกร แซ่ฉั่ว

0

9

 8  17(0)

นายธนากร สิงห์สุวรรณ

30

14

 18  62

นายดนุภัทร คำสุวรรณ

0

9

 11  20(0)

นายศิรวิชญ์ หนูคง

30

15

 17  62

นายเชษฐพล เสน่หภักดี

30

6

 15  51

นายณัฐวุฒิ นิเวศบุษบง

0

4

 4(0)

นายนัทธพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

0

5

15  20(0)

นายพงศกร ขวัญเลิศ

50

5

 8  63

น.ส.วรัญญา สังข์โยค

30

6

 11  47(0)

น.ส.สุทธิกานต์ ผ่องอำไพ

50

10

 12  72

น.ส.เมธาวดี มหาชัย

50

12

 12  74

น.ส.อาทิตยา ชะนะทอง

45

10

 12  67

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s