ม.4/7

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค
30

รวม

น.ส.พัชรมน สุวัชรังกูร

50

15

 23  88

น.ส.เกตุกมล สุวรรณยุหะ

30

15

 20 65*

น.ส.จาฏพัจน์ พริกเล็ก

50

15

 28  96

น.ส.เมธินี เย็นใจ

50

17

 25  92

น.ส.รวิพร สังข์สร

50

10

 18  78

นายวีรภัทร ซ้ายเส้ง

50

15

 18  83

น.ส.ณัฐณิชา อินทสมบูรณ์

50

20

 28  98

น.ส.ลีลาวดี ศรีธรรมกุล

50

11

 15  76

นายเจษฏากร เกลี้ยงสะอาด

30

11

 13  54

นายวีรภัทร เอ้งฉ้วน

50

16

 19  85

นายธัณยบูรณ์ ไชยชะนะ

50

17

 19  86

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s