ม.4/12

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค
30

รวม
100

นายอมฤต ทรัพย์ไพบูลย์

25*

11

 14  50

นายธนพนธ์ ชูปลอด

50

15

 0  65

นายธนภวิช แก้วประดับ

30*

10

 12  52

น.ส.กนกวรรณ เรืองณรงค์

50

18

 30  98

น.ส.ปทิตตา มาลัยศรี

50

18

 29  97

นายณัฐวุฒิ พรรณศรี

50

14

 25  89

นายธนภัทร สืบประดิษฐ์

0

13

 9  22

นายวีรวัฒน์ เสาวคนธ์

25*

11

 7  43(0)

นายอภิสิทธิ์  หงส์สีจันทร์

40*

13

 18  71

นายชนิสร เนียมกุล

50

17

20  87

น.ส.กฤตยา เส้งหวาน

50

20

 26  96

น.ส.กิ่งกมล ป้องเศร้า

30*

7

 8  45(0)

น.ส.เบญจมาภรณ์ สุด

25*

16

 19  60

นายภูชิชย์ ไทยเจริญ

0

15

 16  31(0)

นายสรรเพชร มงคล

25*

12

 17  54(1)

น.ส.ทิพากร อินโต

25

7

 9  41(0)

นายณัฐพล บุญมี

30*

8

 13  51

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s