:: คะแนน ม.4/1 ::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค
30

รวม

นายณภัทร  พรบุญเรือง

35*

18

 18  71

นายรัชนนท์ จิระรัตน์

30*

13

 16  59

นายศิวัช ศรีราม

30*

14

 14  58

น.ส.จินต์ศุจี  อุ่นเรือน

 50

18

 27  95

น.ส.จิรัชยา ภู่ชงค์

40*

19

 21  80

น.ส.ดุษฏี คารวะสุนทร

 50

20

 29  99

น.ส.ปุณยาพร เนตรสะอาด

 50

17

 28  95

น.ส.ทาธินี แสงพุ่ม

 50

14

 21  85

น.ส.พรนภัส จงไกรจักร

 50

19

 25  94

น.ส.วรดา สุดลาส

 50

19

 30  99

นายอภินันท์ กัณหาป้อง

 50

16

 24  90

น.ส.กมลเนตร ขวัญสนิท

 50

18

 23  91

น.ส.ฐิตาพร มณีโชตื

 50

19

 28  97

น.ส.ฐิติชญา อุเสน

 50

 17

20  87

นายนวมินทร์ เย็นทรวง

30

17

 13

 60

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s