แบบฝึกหัด

 1. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ …………………………
 2. กรมการศาสนาได้ระบุถึงพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยสรุป ดังนี้
  1. …………………………
  2. …………………………
  3. …………………………
  4. …………………………
  5. …………………………
  6. …………………………
  7. …………………………
 3. พระสงฆ์เข้าร่วมพิธีจำนวน…………..รูป
 4. คำปฏิญาณบาลีหน้าสงฆ์ทั้งคำบาลี คือ …………………………คำแปล………………..
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s