แบบฝึกหัด

 1. ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  พุทธศาสนิกชนต้องระมัดระวังรักษากิริยาและวาจาอย่างไร…………………….
 2. พุทธศาสนิกชนต้องระมัดระวังมารยาทเกี่ยวกับผู้อื่น อย่างไร…………………….
 3. การรักษามารยาทเกี่ยวกับสถานที่ ปฏิบัติอย่างไร………………………………….
 4. หลักในการประกอบพิธีกรรม ได้แก่
  1. ………………………………….
  2. ………………………………….
  3. ………………………………….
  4. ………………………………….
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s