แบบฝึกหัด

 1. ทิศเบื้องซ้าย หมายถึง
 2. การเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เรียกว่า…………………..
 3. ความเป็นเพื่อนในทิศ 6 ในฐานะที่เป็นมิตรสหาย ถึงปฏิบัติต่อ มิตรสหาย ดังนี้
  1. …………………..
  2. …………………..
  3. …………………..
  4. …………………..
  5. …………………..
 4. มิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
  1. …………………..
  2. …………………..
  3. …………………..
  4. …………………..
  5. …………………..
 5. มิตรแท้ ได้แก่
  1. ………………….. มีลักษณะ 4 ประเภทดังนี้
   1. …………………..
   2. …………………..
   3. …………………..
   4. …………………..
  2. …………………..มีลักษณะ 4 ประเภทดังนี้
   1. ………………….
   2. ………………….
   3. ………………….
   4. ………………….
  3. …………………..มีลักษณะ 4 ประเภทดังนี้
   1. ………………….
   2. ………………….
   3. ………………….
   4. ………………….
  4. …………………..มีลักษณะ 4 ประเภทดังนี้
   1. ………………….
   2. ………………….
   3. ………………….
   4. ………………….
 6. มิตรเทียมได้แก่
  1. ………………….. มี 4 ประเภทดังนี้
   1. …………………..
   2. …………………..
   3. …………………..
   4. …………………..
  2. …………………..มีลักษณะ 4 ประเภทดังนี้
   1. ………………….
   2. ………………….
   3. ………………….
   4. ………………….
  3. …………………..มีลักษณะ 4 ประเภทดังนี้
   1. ………………….
   2. ………………….
   3. ………………….
   4. ………………….
  4. …………………..มีลักษณะ 4 ประเภทดังนี้
   1. ………………….
   2. ………………….
   3. ………………….
   4. ………………….
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s