แบบฝึกหัด

 1. คนมีศีลธรรม  หรือมีมนุษยธรรม ที่เรียกได้ว่าเป็นอารยชน มีคุณสมบัติดังนี้คือ………………………….
 2. ผู้ มีสุจริตทั้งสาม คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ 3 ประการ ได้แก่
  1. ………………………….
  2. ………………………….
  3. ………………………….
 3. กายสุจริต คือ ………………………….
 4. วจีสุจริต คือ ………………………….
 5. มโนสุจริต คือ………………………….
 6. ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกต้องตามทางแห่งกุศลกรรม 10 ประการคือ
  1. ทางกาย 3 ประการ คือ
   1. ………………………….
   2. ………………………….
   3. ………………………….
  2. ทางวาจา 4 ประการ คือ
   1. ………………………….
   2. ………………………….
   3. ………………………….
   4. ………………………….
  3. ทางใจ 3 ประการ คือ
   1. ………………………….
   2. ………………………….
   3. ………………………….
 7. คุณธรรมของมนุษย์ คือ ศีล 5 ได้แก่
  1. ………………………….
  2. ………………………….
  3. ………………………….
  4. ………………………….
  5. ………………………….
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s