แบบฝึกหัด

 1. ประเทศไทยประชาชน นับถือพระพุทธศาสนา มากกว่าร้อยละ ……………….
 2. หน้าที่สำคัญของชาวพุทธ คือ………………………………
 3. หน้าที่หลักใหญ่ของพระภิกษุมี…………. ประการคือ
  1. ………………………………
  2. ………………………………
  3. ………………………………
 4. “คันถธุระ” หมายถึง ………………………………
 5. “วิปัสสนาธุระ” หมายถึง ………………………………
 6. พระพุทธเจ้าได้ตรัสหน้าที่ของพระภิกษุในการสั่งสอนเผยแพร่หลักธรรมแก่ประชาชนไว้ 6 ประการคือ
  1. ………………………………
  2. ………………………………
  3. ………………………………
  4. ………………………………
  5. ………………………………
  6. ………………………………
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s