::แบบทดสอบ 7 ::

 1. ข้อใดเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณ
  1. สัพเพ สัตตา…
  2. อิติปิโส ภะคะวา…
  3. สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม…
  4. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 2. การแผ่เมตตามีผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร
  1. ได้บุญกุศลที่ทำไป
  2. มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
  3. มีจิตใจอ่อนโยน สงบ เยือกเย็น
  4. ผู้ที่ได้การแผ่เมตตาสำนึกถึงบุญคุณ
 3. การบริหารจิตมีผลดีในข้อใด
  1. เป็นหนทางไปสู่นิพพาน
  2. สามารถตัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิง
  3. แผ่เมตตาให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ดี
  4. มีสติ จิตใจมั่นคง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การบริหารจิตแบบอานาปานสติมีข้อดีอย่างไร
  1. ร่างกายสงบและผ่อนคลาย
  2. สุขภาพจิตดีเป็นเวลานาน
  3. ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ง่าย
  4. จิตสงบนิ่งดีกว่าวิธีปฏิบัติสมาธิแบบอื่น
 5. สิ่งสำคัญต่อการบริหารจิต คืออะไร
  1. สติ
  2. สถานที่
  3. อุปกรณ์การฝึก
  4. ผู้นำในการฝึก
 6. เพราะเหตุใดคนเราจึงต้องพัฒนาการคิดและปัญญาอยู่เสมอ
  1. มนุษย์มีสมองที่ฉลาด
  2. คนเราต้องคิดอยู่เสมอ
  3. เพื่อความอยู่รอดของตนเอง
  4. เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในความจริงของโลกและชีวิต
 7. การกระทำใดที่แสดงว่า ใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คุณครูบอกให้นักเรียนลอกข้อความบนกระดานลงสมุด
  1.  ใจสืบหาข้อมูลของน้ำเน่าในคลองจนรู้สาเหตุของน้ำเน่า
  2. แช่มเชื่อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ลงข่าววิธีการ
  3. เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  4. เก๋นำหลักฐานการทุจริตสินค้าของบริษัทส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 8. ข้อใดสอดคล้องกับการกระทำที่ใช้วิธีคิดแบบอริยสัจ
  1. บอยรู้ว่าเขาได้คะแนนไม่ดี เพราะขี้เกียจอ่านหนังสือ
  2. อ้อมฝึกทำโจทย์คณิตทุกวันจนทำให้ได้คะแนนสูงขึ้นมากจากเดิมซึ่งเคยสอบตก
  3. สารู้ว่านักกีฬาวอลเลย์บอลทุกคนมีความหวังในชัยชนะของทีม
  4. ก้องชวนเพื่อนไปเดินเล่นที่หน้าโรงเรียนเป็นการออกกำลังกาย
 9.  ข้อใดสอดคล้องกับวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
  1. โต๊ะเรียนมีรอยขีดเขียน เพราะนักเรียนทำตามใจตัวนักเรียนขาดวินัย
  2. โต๊ะเรียนชำรุดดังนั้นผู้มีหน้าที่ซ่อมจะต้องทำงานหนัก
  3. นักเรียนทุกคนช่วยกันทำความสะอาดโต๊ะเรียนทุกเดือน
  4. โต๊ะเรียนมีรอยขีดเขียน เป็นเรื่องปกติ นักเรียนทุกคนช่วยกัน
 10. ข้อใดสอดคล้องกับวิธีคิดแบบอริยสัจ
  1. เมื่อเรารู้ตัวคนเผาป่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาลักลอบการถางป่าให้หมดไป
  2. ไฟป่าเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งยากต่อการแก้ไข
  3. การปลูกต้นไม้ให้แน่นทึบจะเป็นวิธีหนึ่งในการทดแทนป่าที่ถูกไฟเผา
  4. การควบคุมดูแลป่านั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s