:: แบบทดสอบ 6 ::

 1. การเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยใด
  1. สุโขทัย
  2. ธนบุรี
  3. อยุธยา
  4. รัตนโกสินทร์
 2. ในสมัยรัชกาลใดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่จัดให้มีเทศน์ปฐมสมโพธิกถาในวันวิสาขบูชา
  1. รัชกาลที่ 2
  2. รัชกาลที่ 3
  3. รัชกาลที่ 4
  4. รัชกาลที่ 5
 3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันออกพรรษา
  4. วันเข้าพรรษา
 4. การปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชามีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
  1. ทำบุญตักบาตร
  2. ฟังธรรม
  3. เวียนเทียน
  4. แห่เทียน
 5. ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนเกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในข้อใด
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันเข้าพรรษา
  3. วันออกพรรษา
  4. วันวิสาขบูชา
 6. วันอัฏฐมีบูชามีความสำคัญอย่างไร
  1. วันแสดงปฐมเทศนา
  2. วันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงสังขาร
  3. วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
  4. วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
 7. ประเพณีใดเกี่ยวเนื่องกับวันออกพรรษา
  1. การทอดกฐิน
  2. การถวายเทียนพรรษา
  3. การแห่เทียนพรรษา
  4. การถวายผ้าอาบน้ำฝน
 8. ให้นำหมายเลขหน้าข้อความไปเรียงลำดับขั้นตอนในพิธีงานมงคลให้ถูกต้อง
  1. อาราธนาศีล
  2. อาราธนาพระปริตร
  3. จุดเทียนที่โต๊ะบูชา
  4. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพรรับศีล
  5. ถวายเครื่องไทยธรรม
  6. เจ้าภาพประเคนภัตตาหาร
  7. กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
   1. 1), 2), 5), 3), 4), 8), 6), 7)
   2. 3), 1), 5), 2), 4), 7), 6), 8)
   3. 3), 2), 1), 5), 4), 6), 7), 8)
   4. 4), 3), 1), 5), 2), 8), 7), 6)
 9. คำกล่าวใดเป็นคำกรวดน้ำ
  1. ยถา วาริ วหา…
  2. อิมานิ มยํ ภนเต…
  3. อิทํ เม ญาตินํ โหตุ…
  4. อิมํ สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺนํ…
 10. การกรวดน้ำมีเป้าหมายสำคัญอย่างไร
  1. การทำจิตให้สงบ
  2. เป็นการแผ่เมตตาให้แก่ทุกคน
  3. การอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เป็นญาติ
  4. อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s