แบบฝึกหัด

 1. อนาถบิณฑิกะ  เดิมมีชื่อว่า…………………………..
 2.  คำว่า “อนาถบิณฑิกะ” เป็นชื่อที่เกิดจาก…………
 3. อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า จนสำเร็จมรรคผลเป็น………………..
 4. อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เตรียมการใหญ่ใที่จะถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้า 2 ประการ คือ
  1. ………………………….
  2. ………………………….
 5. อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็น ……………………..
 6. คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้แก่
  1. ………………………….
  2. ………………………….
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s